1px Prawo zwrotu

Prawo do odstąpienia od umowy i zwrot zamówionych produktów

Prawo do odstąpienia od umowy ma wyłącznie Konsument, który zawarł umowę na odległość - zgodnie z przepisami prawa odstąpić od umowy nie może Przedsiębiorca, w tym również Przedsiębiorca, który zawarł Umowę o współpracy handlowej z ELUM.

Konsumentem, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), jest osoba fizyczna, dokonująca zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Przedsiębiorcą, w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 §1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), umowa sprzedaży zawierana przez ELUM z Konsumentem za pośrednictwem Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24 stanowi umowę zawieraną na odległość.

Konsument, który zawarł za pośrednictwem Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24 umowę na odległość, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając ELUM stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowa ta uważna jest za niezawartą.

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępny tutaj.

Konsument może odstąpić od umowy informując ELUM o swojej decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Może to zrobić np. poprzez skorzystanie z gotowego formularza, dostępnego tutaj.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta może zostać przesłane w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej sklep@elum24.pl lub na piśmie na adres: Centrum Logistyczne ELUM Sp. z o.o., ul. Kutnowska 98, 09-500 Gostynin, z dopiskiem „Zwrot”.

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć lub odesłać zwracane produkty na adres:

Centrum Logistyczne ELUM Sp. z o.o.
ul. Kutnowska 98
09-500 Gostynin

z dopiskiem: "Zwrot"

Do zwracanych produktów należy dołączyć dowód zakupu oraz oświadczenie odstąpienia od umowy.

Produkty zwracane przez Konsumenta w związku z odstąpieniem od umowy powinny być:

 • kompletne,
 • zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego późniejszego zwrotu,
 • odesłane w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi w transporcie.

WAŻNE!

 • Konsument zobowiązany jest odesłać zwracane produkty i ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów do ELUM.
 • ELUM nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 • We wskazanym punkcie odbioru zwrotów i reklamacji w Centrum Logistycznym ELUM Sp. z o.o. nie jest dokonywana weryfikacja i analiza zwracanych i reklamowanych produktów, tym samym Konsument nie może żądać zwrotu pieniędzy za pozostawione tam produkty. Punkt odbioru pełni w procesie zwrotu lub reklamacji jedynie funkcję pośrednika w przekazaniu dyspozycji Konsumenta skierowanych do ELUM.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny.
 • Zwrot wzajemnych świadczeń związanych z odstąpieniem od umowy następuje w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jednakże ELUM uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem płatności, do momentu otrzymania zwracanych produktów lub dostarczenia dowodu odesłania produktów przez Konsumenta.
 • Za uszkodzenia lub utratę zwracanych produktów odpowiada Konsument, w przypadku gdy odesłanie produktów zlecone zostało przewoźnikowi bezpośrednio przez Konsumenta. Czas trwania odpowiedzialności liczony jest od momentu powierzenia produktów przewoźnikowi przez Konsumenta, aż do momentu dostarczenia tych produktów do ELUM.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przez ELUM przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument bez ponoszenia przez niego żadnych opłat w związku z tym zwrotem, lub w inny sposób, na który Konsument wyraził zgodę.

Pliki do pobrania

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

Uwagi:

 1. Aby wydrukować lub wypełnić formularz w wersji elektronicznej należy zapisać go w pamięci komputera lub urządzenia, z którego aktualnie korzysta Klient.
 2. Do odczytu formularza niezbędna jest przeglądarka plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.
 3. Formularz można:
  • wydrukować, wypełnić ręcznie i wysłać (pocztą lub skan na e-mail),
  • wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i wysłać (pocztą lub skan na e-mail),
  • wypełnić w wersji elektronicznej, zapisać w formacie PDF i wysłać na e-mail.
 4. Do zapisu formularza wypełnionego w wersji elektronicznej, w formacie PDF, niezbędna jest wirtualna "drukarka", umożliwiająca tym samym tworzenie plików PDF z poziomu dowolnego oprogramowania oferującego opcję Drukuj, np. PDFCreator lub Adobe PDF Creator.
1px up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl