1px Płatności

Informacje ogólne

Klient przy składaniu zamówienia może wybrać jeden ze sposobów płatności:

  • płatność z odroczonym terminem - termin płatności i wysokość kredytu kupieckiego wynikają z zawartej z ELUM Umowy o współpracy handlowej,
  • przedpłata - płatność przed odbiorem zamówionych produktów (z góry): przelewem tradycyjnym, przelewem internetowym bankowości elektronicznej lub kartą płatniczą,
  • za pobraniem - płatność gotówką przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera,
  • gotówką przy odbiorze osobistym - płatność we wskazanym przez ELUM miejscu odbioru.

Płatność z odroczonym terminem

Płatność z odroczonym terminem dotyczy wyłącznie Klientów, którzy zawarli z ELUM Umowę o współpracy w zakresie dystrybucji oferowanych produktów.

Termin płatności i wysokość kredytu kupieckiego wynikają ściśle z zapisów zawartych w Umowie o współpracy handlowej.

Realizacja zamówienia przy płatności z odroczonym terminem następuje w czasie 1 dnia roboczego po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez ELUM.

Przedpłata

Przedpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy ELUM w terminie 14 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Numer rachunku bankowego: Raiffeisen POLBANK 68 1750 0012 0000 0000 3695 3454

Numer rachunku do dokonania płatności podawany jest każdorazowo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, po wyborze takiej formy płatności oraz na fakturze Pro-Forma.

Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej oraz kartą płatniczą następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

Realizacja zamówienia przy płatności z góry następuje w czasie 1 dnia roboczego po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym ELUM.

Jeśli zapłata nie wpłynie na konto ELUM w terminie 14 dni roboczych, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany.

Płatność za pobraniem

Płatność powinna być uiszczona kurierowi przy odbiorze przesyłki.

Kwota pobrania nie może być wyższa niż 6500,00 zł. Przy zamówieniach o łącznej kwocie brutto powyżej 6500,00 zł (wraz kosztami wysyłki) należy wybrać inną dostępną formę płatności.

Realizacja zamówienia z opcją płatności przy odbiorze przesyłki następuje w czasie 1 dnia roboczego po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez ELUM.

Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał opcję odbioru osobistego dokonuje płatności gotówką w miejscu odbioru produktów wskazanym przez ELUM.

1px up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl