Producenci
Polityka prywatności

Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji Profilu klienta, składania zamówienia lub zgłaszania reklamacji produktów są przetwarzane przez firmę BRILUM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040145, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 951-00-54-560, numer REGON: 010935639, która jest administratorem danych osobowych.

 

Niezbędnym elementem procedury rejestracji Profilu klienta lub złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji Profilu klienta lub złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi.

 

Przekazanie danych następuje na podstawie Art. 23 ust.1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

 

Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku BRILUM wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych BRILUM lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

 

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie obligatoryjne. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie BRILUM stosownego oświadczenia Klienta, które może zostać przesłane na adres Platformy Sprzedaży Internetowej Elum24 np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail elum@elum24.pl.

 

W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newslettera, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

 

Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych Produktów, tj. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Osmańska 2. W przypadku, gdy zapłata za zamówione produkty jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

 

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z BRILUM na adres: Centrum Logistyczne BRILUM S.A., Kolonia Lesznowola, ul. Postępu 16, 05-506  Lesznowola lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elum@elum24.pl.

 

BRILUM, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1182, Dz.U. z 2014 r. poz.1662)

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl